X

استند رول آپ و رول لایت

رولاپ یکی دیگر از انواع استند به شمار می آیند که قابلیت انعطاف پذیری و باز و بسته شدن، آنها را از سایر نمونه های دیگر متمایز می نماید و این امر سهولت به سزایی را در .جابه جایی و حمل این سازه ها به دنبال داشته است . تهیه و ساخت این گونه از استندها نیز از دیگر فعالیتهای تابلوسازی و گروه تبلیغاتی مهرگرافیک به شمار می آید.